Lựa chọn cổ phiếu lần đầu chào bán công khai - Công phiếu

Phát hành lần đầu ra công chúng, còn gọi là IPO ( viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Tổng Công ty dầu Việt Nam- PV Oil ( OIL: Upcom) đã thông báo về việc tạm hoãn lựa chọn nhà đầu tư chiến lược do không được Chính phủ gia hạn thời gian chào bán cổ phần.

000 đồng, điều đó tức là 1 Công ty A có vốn điều lệ thực góp là 100 tỷ đồng, thì công ty A đó sẽ có 10 triệu cổ phiếu, mệnh. Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và xây dựng phương án, xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến người lao động.

Quyền chọn bán là một loại hợp đồng trong đó người nắm giữ quyền chọn có quyền ( nhưng không bị bắt buộc) bán một loại tài sản nào đó ( tài sản có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hoặc là một món hàng hóa nào đó) với một giá đã được định trước trong một. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nhà nước chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ( IPO) không thành công.

Số lượng cổ phiếu được nhà đầu tư mua quá ít so với dự kiến. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 1659/ QĐ- BGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và điều chỉnh số lượng cổ phần bán đấu giá công khai ra công chúng khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ( Vinalines).
Lựa chọn cổ phiếu lần đầu chào bán công khai. Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần trực tiếp và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho một trong các đối tượng sau: Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Dưới 100 nhà đầu tư không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Ở Việt Nam, hễ lên sàn niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán, thì theo Luật Chứng khoán, mệnh giá 01 cổ phiếu luôn phải là 10. Các tổ chức niêm yết công bố công khai các thông tin tài chính định kỳ hàng năm của công ty, các sự kiện bất thường xảy ra đối với công ty, nắm giữ cổ phiếu của giám đốc, người quản lý, cổ đông đa số. TP - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nhà nước ( DNNN) chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ( IPO) không thành công.

LỰA-CHỌN-CỔ-PHIẾU-LẦN-ĐẦU-CHÀO-BÁN-CÔNG-KHAI